Reklamasjoner

Ved feil på produktet skal det meldes fra til Bærum VVS Senter innen 8 dager. Det skal foreligge en skriftelig beskrivelse/forklaring på hva feilen er, samt bilder som viser feilen. For at vi skal få reklamasjonen igjennom hos leverandøren vil de alltid kreve en skriftelig redegjørelse, bilder, navn på kunde, adresse til kunden, tlf, mail og kjøpstidspunkt. Husk å legg med kvitering.

Justering av produkter

Produkter har ofte en form for justering/tilpassing som skal gjøres etter at produktet er montert. Møbler er et eksempel på dette. Kanskje skuffer eller dører skal justeres noe etter montering. Hvis kunden selv står for montering, eller har selv skaffet hjelp til montering, må kunden påregne å stå for denne justeringen selv.

Rengjøring

Noen av varene Bærum VVS Senter krever ekstra rengjøring. Følg produktets skriftelige beskrivelse som medfølger varen og monteringsanvisning. Hvis sminkerester, hårfarge eller annet får ligge på noen av produktene, blir det fort merker og flekker som er vanskelig å få bort. Dårlig rengjøring er ingen grunn for reklamasjon.